Fatigue strength of screw joints at loading variable

Aleksander Nieoczym, Leszek Gardyński, Zbigniew Krzysiak, Grzegorz Bartnik, Waldemar Samociuk, Karolina Beer-Lech

Abstract


In the article was described an influence of the construction of screw joint on the strength at loading variable. Relation of the type of material of the bolt was described to strength from the technology of making thread. Presented findings of cracking of double – nutted bolts at low – cycles loading.

Keywords


screw joints, fatigue strength, heat treatment

Full Text:

PDF

References


Callister, W.: Materials Science and Engineering: An Introduction, Third Edition. Toronto: John Wiley & Sons, Inc., 1994.

Nieoczym A., Gajewski J.: Pękanie zmęczeniowe łączników gwintowych. Eksploatacja i Niezawodność, Kwartalnik PAN, nr 4, 2004.

Nieoczym A.: Effect of tightening method on tension in bolts. Tribologia, nr 2, 2005.

Nieoczym A., Szabajkowicz W.: Montażowe połączenia gwintowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.

Ostapkowicz J., Malinowski J.: Badania własności mechanicznych śrub klasy 8.8 ich trwałości użytkowej. Kwartalnik Naukowo – Techniczny Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 3, 1997.

Szewczyk K.: Połączenia gwintowe. PWN, Warszawa 1991.
DOI: https://doi.org/10.17814/atim.2015.2(3).20

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
This website, like most websites, works best when allowed to use cookies. By using this website you consent to our use of cookies. For more information on cookies see our Cookie Policy - look at sidebar.


 
ATiM footer
ISSN 2392-0327